Select Page

Procurement & Tender

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal daripada syarikat-syarikatyang berdaftar sama ada bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera  dalam bidang yang berkaitan dan berpengalaman untuk memasuki sebutharga bagi bekalan tersebut.

NO. TAWARAN KERJA TARIKH IKLAN TARIKH TUTUP HARGA
SEBUTHARGA FRIM INC 01/2018 Membekal Pembotolan Agar Shampoo V2 & Pembotolan Premium Agar Shampoo untuk FRIM Inc Sdn Bhd Di Villa Junaidiana, JKR 629, Jalan Watson, FRIM 52109 Kepong, Selangor. 5 Jun 2018
(Selasa)
12 Jun 2018
(Selasa)
RM10.00

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi pada waktu pejabat dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang di FRIM Inc Sdn Bhd, Villa Junaidiana FRIM, 52109 Kepong Selangor Darul Ehsan.

Naskhah Dokumen Sebutharga akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.

Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan dituliskan di sebelah atas kiri sampul, No. Sebutharga dan jenis bekalan berkaitan dan dikembalikan kepada :

FRIM Incorporated Sdn Bhd
Villa Junaidiana, Jalan Watson,
FRIM 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh Tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengahari sepertimana Tarikh diatas. Pihak FRIM INC tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran yang lain. FRIM INC juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini. Bukti pos tidak dianggap sebagai bukti penerimaan.

  • 2
    Shares