CAREERS

 3 New vacancies available

1.IKLAN JAWATAN KOSONG PENOLONG KETUA PENGURUSAN PRODUK BERASASKAN PENYELIDIKAN

MAKLUMAT JAWATAN

 • Nama Jawatan : Penolong Ketua Pengurusan Produk Berasaskan Penyelidikan
 • Nama Majikan : FRIM Incorporated Sdn Bhd
 • Lokasi Majikan : Bangunan FRIM Inc., Jalan Watson FRIM, 52109 Kepong, Selangor

SYARAT PELANTIKAN DAN KELAYAKAN

Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 •  Warganegara Malaysia.
 • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun.
 • Memiliki SPM/STPM/Diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Mahir dalam mengendalikan perisian asas komputer.
 • Kemahiran berkomunikasi dengan baik.
 • Bersedia bekerja di luar kawasan.
 • Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya (1) tahun dalam organisasi awam atau swasta.
 • Bebas sebarang rekod disiplin dan jenayah.
 • Berperwatakan menarik dan boleh melaksanakan tugasan dengan pengawasan minimum.

SKOP KERJA

 • Membantu membangunkan produk yang bersesuaian dengan aktiviti syarikat.
 • Membantu menguruskan jualan produk secara online dan offline.
 • Membantu menguruskan aktiviti promosi dan pemasaran syarikat.
 • Menguruskan stok produk syarikat dan membuat stok-keeping.
 • Membantu mengendalikan laman sesawang serta aktif dalam pengurusan laman sosial syarikat.
 • Mengurus, merancang dan menyelaras jadual harian untuk Ketua Pegawai Eksekutif.
 • Merancang dan menyelaraskan mesyuarat dengan pelanggan bersama Ketua Pegawai Eksekutif serta menghadiri mesyuarat jika diperlukan.
 • Menjadi setiausaha mesyuarat dalaman syarikat.
 • Bertanggungjawab untuk menyediakan surat-menyurat, laporan dan pengurusan fail.
 • Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pengurusan Produk.
 • Pemohon yang boleh menggunakan aplikasi Canva akan diberi keutamaan.

2. IKLAN JAWATAN KOSONG PENOLONG KETUA PENGURUSAN KHIDMAT PERUNDINGAN

MAKLUMAT JAWATAN

 • Nama Jawatan : Penolong Ketua Pengurusan Khidmat Perundingan
 • Nama Majikan : FRIM Incorporated Sdn Bhd
 • Lokasi Majikan : Bangunan FRIM Inc., Jalan Watson FRIM, 52109 Kepong, Selangor

SYARAT PELANTIKAN DAN KELAYAKAN

 • Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun.
 • Memiliki SPM/STPM/Diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Mahir dalam mengendalikan perisian asas komputer.
 • Kemahiran berkomunikasi dengan baik.
 • Bersedia bekerja di luar kawasan.
 • Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya (1) tahun dalam organisasi awam atau swasta.
 • Bebas sebarang rekod disiplin dan jenayah.
 • Berperwatakan menarik dan boleh melaksanakan tugasan dengan pengawasan minimum.
 • Mempunyai kenderaan sendiri adalah digalakkan.

SKOP KERJA

 • Membantu menguruskan hal-ehwal projek perundingan yang dijalankan oleh FRIM Inc.
 • Menyediakan surat, memo, laporan dan minit mesyuarat berkaitan projek perundingan.
 • Menerima dan merekod surat harian, memo dan dokumen berkaitan dari pelanggan dan diserahkan kepada pegawai bertanggungjawab untuk tindakan selanjutnya.
 • Menghantar email kepada organisasi, pelanggan, syarikat atau badan tertentu.
 • Membuka, mengawalselia, merekod, mengemaskini dan menutup fail projek perundingan.
 • Menjaga dan menguruskan peralatan pejabat.
 • Membuat panggilan keluar/masuk bagi kerja-kerja melibatkan khidmat perundingan.
 • Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

3.IKLAN JAWATAN KOSONG PENOLONG KETUA PENGURUSAN COMMERCIAL & CENTRALISED NURSERY (CCN)

MAKLUMAT JAWATAN

 • Nama Jawatan :Penolong Ketua Pengurusan Commercial & Centralised Nursery
 • Nama Majikan : FRIM Incorporated Sdn Bhd
 • Lokasi Majikan : Bangunan FRIM Inc., Jalan Watson FRIM, 52109 Kepong, Selangor

SYARAT PELANTIKAN DAN KELAYAKAN

Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun.
 • Memiliki SPM/STPM/Diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Mempunyai stamina dan fizikal yang kuat serta sihat tubuh badan serta tahan cuaca panas terik.
 • Mahir dalam mengendalikan mesin dan perkakas nurseri/kebun.
 • Mahir dalam mengendalikan perisian asas komputer.
 • Kemahiran berkomunikasi dengan baik.
 • Bersedia bekerja di luar kawasan.
 • Bebas sebarang rekod disiplin dan jenayah.
 • Berperwatakan menarik.
 • Boleh melaksanakan tugasan dengan pengawasan minimum.
 • Mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan nurseri bahan tanaman dan lain-lain bidang berkaitan adalah digalakkan.
 • Mempunyai kenderaan sendiri adalah digalakkan.

SKOP KERJA

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti harian di nurseri bagi memastikan bahan tanaman sentiasa berada dalam keadaan baik dan sihat.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penghasilan stok bahan tanaman.
 • Menguruskan aktiviti jualan dan khidmat pelanggan di nurseri.
 • Mematuhi prosedur kerja selamat dan memakai PPE yang ditetapkan semasa bekerja.
 • Menjalankan kerja-kerja lain seperti diarahkan oleh pihak pengurusan atasan seperti membantu dalam pengurusan projek syarikat.

 


TERMA DAN SYARAT

Jawatan-jawatan ini berstatus kontrak tahunan. Gaji, elaun dan terma dan syarat lain tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan pengurusan syarikat

CARA MEMOHON

Permohonan jawatan boleh dibuat dengan menghantar permohonan yang lengkap bersama Resume/Curriculam Vitea (CV) yang mempunyai:
✓ Maklumat peribadi
✓ Kelayakan akademik (sertakan bersama sijil berkaitan)
✓ Pengalaman kerja
✓ Jangkaan Gaji
✓ Gambar ukuran passport

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 15 Mac 2024

Permohonan yang lengkap dengan maklumat tersebut perlu dihantar ke alamat berikut:

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

FRIM INCORPORATED SDN BHD
Villa Junaidiana
Jalan Watson
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
52109 Kepong
Selangor Darul Ehsan

Emel : general@frim-inc.com.my

CATATAN AM: Hanya calon-calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk menjalani proses saringan. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas satu (1) bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.